Harald Eia

Forretningsidé

Det som gir meg en følelse av lykke og tilfredshet er å starte en virksomhet. Få en forretningsidé. Gjøre markedsmessige forundersøkelser. Finne investorer. Utvikle et produkt – en tjenesteytende ting eller en forbruksvare – og så gjøre avtaler om distribusjon, markedsføring etc etc. Og så se at jo, markedet svarer positivt på virksomhetens produkt. Og så ansette folk, utvikle virksomheten – men hele tiden med fokuset på det jeg kaller virksomhetens HVA, dets TIL HVEM og vår KOMPETANSE. Det gir meg djup glede å se hvordan virksomheten går fra å være en gründervirksomhet, til å være en nisjebedrift, til så å bli en velrenommert og smidig organisasjon med fokus på fleksibilitet, service og bli markedsledende.

Og det å hele tiden jobbe med å utvikle og forbedre produktet i samarbeid med kunder, ansatte og partnere. Og så sitte i styret og legge frem kvartalsregnskap med forventninger om neste kvartal. Det er sjølve lykken.

Harald Eia