Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi og forfatter av Øyeblikkets tyranni.

Han spiller seg selv.